Mars-Marion

Agencja Ochrony Osób i Mienia

USŁUGI

Działalność Agencji Ochrony obejmuje:

kompleksową ochronę obiektów zamkniętych:
kompleksową ochronę obiektów użyteczności publicznej;
konwojowanie wartości pieniężnych;
zabezpieczenie imprez okolicznościowych,festynów;
monitoring obiektów;
ochronę konwojów celnych;
ochronę konwojów agencji celnych.

Dla każdego ochranianego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne plany ochrony i instrukcje, które zawierają zakres i warunki ochrony oraz obowiązki pracownika ochrony. 

Dokumenty te przygotowywane są wspólnie z kontrahentem ,zgodnie z jego sugestiami i potrzebami z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, specyfiki obiektu itp.


Taki sposób opracowywania dokumentacji pozwala na optymalne wykorzystanie pracownika ochrony oraz właściwe zabezpieczenie obiektu.