Mars-Marion

Agencja Ochrony Osób i Mienia

O FIRMIE

Agencja Ochrony Osób i Mienia”Mars-Marion” została założona w 1997r. Od roku 2000 posiadamy licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nr L-1626/00 , a od roku 2001 posiadamy Status SUFO ,a agencja przekształciła się w spółkę cywilną.


Ze względu na ukierunkowanie działalności Agencji pod kątem terenów przygranicznych pracownicy ochrony , których zatrudniamy mają duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje w zawodzie.


Kadra kierownicza to profesjonaliści z dużym dużym doświadczeniem w realizacji ochrony,gruntownie znający problematykę od strony teoretycznej jak i praktycznej.
Przy doborze pracowników kierujemy się przede wszystkim kryterium posiadanych kwalifikacji zawodowych, predyspozycji fizycznych jak i psychicznych.


Pracownicy naszej Agencji posiadają licencje pracownika ochrony ,występują w jednolitym umundurowaniu, cechuje ich fachowość w działaniu oraz zdecydowanie w trakcie wykonywania swoich zadań.


Posiadamy ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności.