Mars-Marion

Agencja Ochrony Osób i Mienia

PRACA

Zatrudniamy pracowników ochrony z licencją i bez licencji.


Kandydaci do pracy w naszej firmie nie mogą być karani oraz muszą posiadać stosowne uprawnienia lub rekomendacje.
Przy doborze pracowników kierujemy się przede wszystkim kryterium posiadanych kwalifikacji zawodowych predyspozycji fizycznych jak i psychicznych.


Systematycznie organizujemy szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji naszych pracowników,jak również w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ochrony ppoż, BHP oraz zagadnien związanych z ochroną obiektów w których pełnią służbę.