Mars-Marion

Agencja Ochrony Osób i Mienia

Dlaczego Mars-Marion?

Kadra

Organizujemy systematyczne szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji naszych pracowników, również w zakresie przepisów dotyczących ochrony ppoż, BHP oraz zagadnień związanych z ochroną obiektów w których pełnią służbę.


Wyposażenie

Agencja dysponuje oznakowanymi środkami transportu oraz łączności bezprzewodowej.
Licencjonowani pracownicy Ochrony, wyposażeni są w broń kulową, środki przymusu bezpośredniego, telefony komórkowe i inne akcesoria niezbędne do wykonywania zadań.


24H

– Serwis alarmowy dostępny przez 24 godziny na dobę ;

– Uzbrojone Załogi Patrolowo – Interwencyjne 24 godziny na dobę. Minimum 3 razy w ciągu doby prewencyjne kontrole ochranianego obiektu.


Nasza firma

Agencja Ochrony Osób i Mienia ”Mars-Marion” została założona w 1997r. Od roku 2000 posiadamy licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-1626/00, a od roku 2001 posiadamy Status SUFO,a agencja przekształciła się w spółkę cywilną.


Ze względu na ukierunkowanie działalności Agencji pod kątem terenów przygranicznych pracownicy ochrony, których zatrudniamy mają duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje w zawodzie.

Przy doborze pracowników kierujemy się przede wszystkim kryterium posiadanych kwalifikacji zawodowych, predyspozycji fizycznych jak i psychicznych.Dla klienta:

Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne plany ochrony i instrukcje, które zawierają zakres i warunki ochrony oraz obowiązki pracownika ochrony. Dokumenty te przygotowywane są wspólnie z kontrahentem, zgodnie z jego sugestiami i potrzebami z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ,specyfiki obiektu itp.
Taki sposób opracowywania dokumentacji pozwala na optymalne wykorzystanie pracownika ochrony oraz właściwe zabezpieczenie obiektu.